தமிழாய் வந்தவன் முருகப் பெருமானே !

ஓம்
தங்களின் மேலான கருத்துக்களை
 akarshna@gmail.com or akarshna333@yahoo.com
 என்னும் முகவரியில் தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம்.
 Mobile no. 9994211737

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam

SEARCH
HOME
வளர