நல்லதே நடக்கட்டும் ! மங்களம் பொங்கட்டும் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை
ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

நீங்கள் எல்லையில்லா ஆனந்தத்தையும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையையும்
மன அமைதியையும் பெற்று வாழ
ஸ்ரீவெங்கடராம சித்தர் அருளிய அமுத மொழிகள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam