இரத்தினச் சுருக்கமே கீதை சுருக்கம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

பிடிஎப் (PDF)
ஒலி வடிவம் (Audio)
எழுத்து வடிவம் (Html)
நித்ய கர்ம நிவாரணம்
அட்டவணை (Index)

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam