ఏదీ నాది కాదు అన్నీ నీవే దయామయుడా అరుణాచలా !!

ఓం శ్రీవల్లభ గణపతి రక్ష
ఓం శ్రీఅంకాళ పరమేశ్వరి రక్ష
ఓం శ్రీ గురవే శరణం

మీరు అందులేని ఆనందాన్నీ ధీర్ఘ ఆయువునూ
మనశ్శాంతినీ పొందడానికి శ్రీ వెంకటరామ స్వామివారు అనుగ్రహించిన
సిధ్ధుల అమృత పలుకులు

రాచాండారు తిరుమల మైసూరు బజ్జీ కామాఖ్యా రహస్యం
అరుణాచల మహిమ కౌపీన లీల చిత్ర సభ
అమృత పలుకులు కుశా తత్వం పిల్లల భవిష్యత్తు
కార్తీక దీపం కార్య సిద్ధి ప్రదక్షిణం విజయం సాధించటం
విదేశాలకు వెళ్ళాలా ? పువ్వుల మహిమ సూర్య నమస్కారం
గార్దబ వివాహం పన్నిరు తిరుమురై శ్రీ ఆయుర్ దేవి మహిమ
శివరాజ యోగ మహోత్సవం శ్రీ శరభేశ్వర మహిమ మాయలూ మార్పులూ
మహిళలకు కుశా విధానం

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam